SEMEN ÖRNEKLERİNDEKİ MİKROBİYOM PROFİLİNİN ZAMANA BAĞLI DEĞİŞİMİNİN ADLİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ


Gürsoy N., Karadayı Ş., Özbek T.

5. ULUSLARARASI TIP BİLİMLERİ VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 8 - 09 October 2022, pp.478

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.478
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Olay yerinden elde edilen vücut sıvıları kriminal vakaların aydınlatılmasında adli bilimler için büyük

önem taşımaktadır. Özellikle cinsel saldırı vakalarında olay yerinde sıklıkla karşılaşılan biyolojik

delillerden biri olan semen genellikle koltuk, çarşaf ve iç çamaşırı gibi kumaş nitelikli malzemelerde

tespit edilmektedir. Günümüzde kumaş üzerinden elde edilen biyolojik sıvıların tanılanmasında çeşitli

tarama ve doğrulama yöntemleri kullanılmakla birlikte ilgili yöntemlerin sınırlı duyarlılığa ve belirli

kısıtlamalara sahip olduğu bilinmektedir. Son çalışmalarda, mikrobiyomların, degradasyona dayanıklı

olması ve vücudumuzdaki her alanda fazla miktarda bulunması gibi avantajlarıyla adli örnekler için

önemli bir delil olma potansiyelini taşıdığı görülmektedir. Ayrıca, vücudumuzun her bölgesi farklı bir

mikrobiyal topluluğa ev sahipliği yaptığından bir bölgeden alınan vücut sıvısı o bölgeye ait mikrobiyal

imzayı da taşımaktadır. Bu çalışmada; bir adli olay yeri kurgusunda, çevresel maruziyete ve zaman farkına

bağlı olarak semen mikrobiyotasındaki değişim incelenmiştir. Çalışmada 5 farklı bireyden alınan

semen örnekleri polyester kumaş üzerinde leke oluşturularak 20 gün boyunca bekletilmiştir. 0., 5., 10.

ve 20. günlerde kumaş üzerindeki lekelerden alınan örneklerin 16S rRNA (V1-V9) gen bölgesi yüksek

verimli dizileme ile sekanslanarak detaylı biyoinformatik değerlendirme gerçekleştirilmiştir. Taksonomik

sınıflandırmalar ve metagenomik analizler sonucunda; 5 katılımcının tüm örneklem günlerinde Firmicutes,

Proteobacteria, Bacteroidetes ve Actinobacteria sırasıyla en yüksek oranda belirlenerek,%95’in üzerinde oldukları tespit edilmiştir. Özellikle Firmicutes ve Proteobacteria filumları, tüm semen

örnekleri açısından araştırıldığında, toplam bakteri popülasyonu içerisinde %72’nin üzerinde bir oranda

bulunmaktadır. Bu veriler bir olay yerindeki semen lekesinin varlığının tespit edilebilmesi ve tanılanabilmesi

için metagenomik analizlerin kullanılabileceğini göstermektedir. Bu çalışma, Yıldız Teknik

Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Koordinatörlüğü’nün FYL – 2021 - 4807 numaralı projesi ile

desteklenmiştir. (Çalışmada kullanılan semen örnekleri için Altınbaş Üniversitesi Etik Kurul’undan

(Etik Kurul no. 2021/87) izin alınmıştır.)