Nurettin Topçu'nun Türkiye'nin Maarif Davası İsimli Eserinde Eğitimin Güncel Sorunları


Creative Commons License

Taşdelen V.

TYB AKADEMİ, no.13, pp.39-54, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: TYB AKADEMİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.39-54
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Nurettin Topçu, çağdaş düşünürlerimizden biridir. Eğitim ve kültür alanında yazılar yazmış, yayın faaliyetlerinde bulunmuştur. Türkiye’nin Maarif Davası, onun eğitim üzerine yazılarının toplandığı eseridir. İsminden de anlaşılacağı üzere, Topçu bu eserinde, felsefi anlamda eğitimi değil, Türkiye’nin eğitim sorunlarını ele almakta, bu sorunlar çerçevesinde öğrenci, öğretmen, program gibi eğitim temel öğeleri üzerindeki görüşlerini açıklamaktadır. Ona göre, eğitim tarihimizde çeşitli kırılmalar yaşanmıştır. Bu kırılmalar, on ikinci yüzyılda felsefenin medrese programından çıkarılması ile başlamış; eleştiriye ve bilimsel düşünceye kapalılıkla sürmüş, giderek doruk noktasına ulaşmıştır. Bir zamanlar gerçek bir eğitim öğretim yuvası olan medrese, Osmanlı’nın son dönemine doğru bu işlevinden uzaklaşmıştır. Cumhuriyet döneminde de, Topçu’nun “milli mektep” olarak adlandırdığı ahlak ve kişilik eğitimini öne çıkaran bir eğitim tarzı yerine, fen ve teknik eğitimi önceleyen pozitivist ve pragmatist bir eğitim anlayışı benimsenmiş, başlıca Batıyı taklit üzerine oturan bu eğitim sisteminde de bir başarı sağlanamamıştır.

Nurettin Topçu, söz konusu bu eserinde eğitim ve kültür tarihi perspektifinden Türkiye’nin eğitim sistemini gözden geçirir, bir tür zihin eleştirisi yapar; bunu yaparken de eğitimin ne ve nasıl olması gerektiği sorusuna cevap arar. Bu makalede, Nurettin Topçu’nun, söz konusu eseri, günümüzün eğitim sorunları açısından okunmaya çalışılacak, öne çıkan eleştiri ve çözüm yolları ele alınacaktır.