Genç Gönüllülerin Çalıştıkları STK’larda Devamlılığını Etkileyen Motivasyon Unsurları:Nitel Bir Araştırma


ERDOĞMUŞ N. , Bircan H. M. , SAYIN Z., Aydemir Ö. F.

6. Örgütsel Davranış Kongresi Bildiriler Kitabı 2-3 Kasım 2018/ Isparta, Turkey, 2 - 03 November 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes