İş Modelleri ve Deniz Taksi Vaka Analizi


Turan A. , Özevren M.

17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2009, ss.190-196

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Eskişehir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.190-196

Özet

Bugün rekabetin temeli yeni ürün üretmekten, yeni iş  modelleri yaratmaya kaymıştır.  İş  modelleri işletmenin stratejisinden hareketle, hissedar değerini nasıl arttıracağını ve nakit akışlarının devamlılığını nasıl sağlayacağını gösteren bir modeldir. Stratejiden önemli farkı, bir model olduğu için, her işletmeye uygulanabilmesidir. Bu çalış‐ mada İstanbul Büyük Şehir Belediyesine(İBB) bağlı İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) bünyesinde hizmet veren fakat bağımsız bir şirket olan Teknomar’ı ve onun ürünü deniz taksiciliğini bir vaka araştırması olarak incelenmiştir. Bu inceleme sırasında işletmenin genel müdürü ile ve yapılandırılmış mülakat yöntemi ile bir görüşme yapılmıştır. Bu görüşme sonucu bir model oluşturulmuş ve modelin nasıl kurulacağı gösterilmiştir.