Adaptation of the Striving to Avoid Inferiority Scale into Turkish


pekin z., DENİZ M. E.

Yaşadıkça Eğitim Dergisi, vol.37, no.2, pp.428-440, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 37 Issue: 2
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.33308/26674874.2023372569
  • Journal Name: Yaşadıkça Eğitim Dergisi
  • Journal Indexes: Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), Directory of Open Access Journals, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.428-440
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

The purpose of the current study is to adapt the Striving to Avoid Inferiority Scale (SAIS) into Turkish. Data were collected from undergraduate students at Yeditepe University using the convenience sampling method. Psychometric properties of SAIS were tested in four phases. Language validity (Study I, n=77), construct validity (Study II) via EFA (n=221) and CFA (n=220), concurrent validity (Study III, n=441) and reliability (Study IV, n=441) studies were conducted. According to EFA and CFA results, the two-factor structure as in the original scale was supported in the Turkish sample. 27 items explained 50% of total variance. Fit indices indicated a good model fit. The SAIS was found to be significantly correlated with self-compassion and social comparison. Findings of reliability studies pointed out high level of reliability. It was concluded that the Turkish version of SAIS is a valid and reliable instrument that can be used by both practitioners and researchers.
Bu araştırmanın amacı, Yetersizlikten Kaçınma Çabası Ölçeğinin Türkçeye uyarlama çalışmasının yapılmasıdır. Veriler uygun örnekleme metoduyla Yeditepe Üniversitesi öğrencilerinden toplanmıştır. Araştırma dört aşamada gerçekleştirilmiştir. Dil geçerliği (Çalışma I, n=77), AFA (n=221) ve DFA (n=220) aracılığıyla yapı geçerliği (Çalışma II), uygunluk geçerliği (Çalışma III, n=441) ve güvenirlik (Çalışma IV, n= 441) çalışmaları yapılmıştır. AFA ve DFA sonuçlarına göre, Türkiye örnekleminde orijinal ölçekte olduğu gibi iki faktörlü yapı desteklenmiştir. 27 madde toplam varyansın %50'sini açıklamıştır. Uyum indeksleri, iyi model uyumuna karşılık gelmiştir. Ölçeğin öz-anlayış ve sosyal karşılaştırma ile arasındaki korelasyonların anlamlı olduğu görülmüştür. Ayrıca güvenirlik çalışmalarının bulgularına göre, ölçeğin yüksek düzeyde güvenilir olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak, Yetersizlikten Kaçınma Çabası Ölçeğinin Türkiye’de psikologlar, psikolojik danışmanlar gibi uygulayıcılar ve araştırmacılar tarafından kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu bulunmuştur.