Diyarbakır Tören Ve Etkinlik Alanı Peyzaj Projesi Ve Nevruz Park Kullanımının İrdelenmesi


Creative Commons License

Erbesler Ayaşlıgil T.

Istanbul Commerce University Journal of Science İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.18, no.36, pp.33-56, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu araştırma Diyarbakır "Tören ve Mesire Alanı Peyzaj Projesi"nin değerlendirmesi ve Nevruz Park" kullanıcı beklentilerinin, yeşil alan gereksinimlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Park kullanımı ve yeterliliği bakımından 273 deneğe anket uygulanmıştır. Park etkinliklerinin irdelenmesi amacıyla son on yılın medya haberleri değerlendirilmiştir. Peyzaj projesi Analiz ve Sörvey, Fonksiyonel Uygunluk Analizi, İhtiyaç Programı, Alan Uygunluk Analizi, Bölgeleme, Alan Kullanım Alternatifleri, Fikir Projesi, Kesin Peyzaj Projesi, Bitkisel Projesi, Yapısal Projesi, Aydınlatma, Sulama, Detay Projelerinden oluşmaktadır. Bu, özel teknik şartname koşulları ve plancı entegrasyonunun önemi vurgulanmıştır. Park kullanıcılarının anket değerlendirmesinde bireyler öncelikle ve çoğunlukla ağaçların (% 85,34), oturma yeri (% 56,50), çeşme, wc (% 21,30) yetersizliğini belirlemiştir. Alanda bölge ölçeğinde 1 hafta süren "Nevruz Park organizasyonları gerçekleşmektedir. Etkinliklerde 1500000 katılımcı çevre açık alanlara taşmaktadır. Park etrafındaki mevcut açık alanları kapsayan Mahalle Parkı, Fuar Alanı, Kent Parkı gibi yeşil alan donatılarını içeren bir “Yeşil Omurga” oluşturulması önerilmiştir.