Hypocrea jecorina QM9414 kültürlerinde beta-galaktozidazın kısmi saflaştırılması


Orhan N., PEKSEL A.

15. Biyoteknoloji Kongresi, Antalya, 01 October 2007

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text