EDITÖRDEN İSTANBUL 1. KONUT KURULTAYI’NIN ARDINDAN


Çıtak C., Dikçınar Sel B., Çizmeci Yöreş F., Polatoğlu Ç., Dinçer İ. S.

Other, pp.2-4, 2019

  • Publication Type: Other Publication / Other
  • Publication Date: 2019
  • Page Numbers: pp.2-4
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

EDITÖRDEN

İSTANBUL 1. KONUT KURULTAYI’NIN ARDINDAN

İstanbul Konut Kurultayı, İstanbul Valiliği’nin “kentlerin son 20 yıldır karşı karşıya oldukları kentsel büyüme modeli, dönüşüm

süreci ve yarattığı etkilerin eleştirisi” olarak tanımladığı kapsamın, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından

Birleşmiş Milletlerin 2030 yılı için kabul ettiği 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden 11. si olan “Sürdürülebilir Şehirler

ve Yaşam Alanları” ile birlikte yorumlanması çerçevesinde hazırlanmış ve 10-11 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Kurultayın kapsamı dört başlık altında özetlenebilir:

• Öncelikle geleceğe dersler çıkarabilmek üzere “Konut Üretiminde Yeni Yaklaşımlar ve Politikalar Arayışında Mevcut

Uygulamalar”ın irdelenmesi,

• “Yaşam kalitesi” başlığı altında “herkes için güvenli yaşam alanları planlamak” konusu bir yönüyle “kent hakkı- konut

hakkı” kavramlarının diğer yönden “kent – kimlik – aidiyet ve yaşam kalitesi” kavramlarının tartışılması,

• “Herkes için erişilebilir konut” teması altında ise hangi sosyo-ekonomik sınıfa dahil olursa olsun tüm insanların erişilebilir,

edinilebilir ve geliri ile uyumlu ödenebilir konuta sahip olma hakkının tartışılması,

• “Sürdürülebilir kentsel gelişme” ekseninde söz konusu sorunlara yönelik çözüm arayışları kapsamında, yenilikçi, yaratıcı

ve akılcı planlama ve tasarım kararlarının masaya yatırılması ve tartışılması hedeflenmiştir.