Sözlü ve Yazılı Kültür İlişkileri Çerçevesinde Konuşma ve Yazma Becerilerine Bir Bakış


Creative Commons License

Baş B.

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no.29, pp.109-117, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Özet

Bu çalışma, sözlü ve yazılı kültür etkileşiminin konuşma ve yazma becerilerine ne şekilde yansıdığını tespit etmek üzere yapılmıştır. Araştırmada, sözlü kültürün oluşumu ve yazılı kültüre etkisi incelenmiş; tarih içinde bu yönde girişimleri olan bazı dilbilimciler, toplum bilimciler ve analitik filozofların düşünceleri de değerlendirilmiştir. Sözlü ve yazılı kültür etkileşimi; konuşmanın ses olarak benimsenmesi, iletişimin medya olarak kabulü ve bu yönde dil-düşünce ilişkisi ve yine bu durumun kültürlenmeye etkisi çerçevesinde ele alınmıştır. Sözlü iletişim ile yazılı iletişimin etkileşimi, konuşma ve yazma becerilerinin geliştirilmesinde sarmal bir döngü izlemektedir. Yazılı kültür, matbaanın icadından bu yana o derece büyümüş ve teknoloji o denli gelişmiştir ki günümüzde sözlü kültür ikinci bir yenilik geçirerek enformasyona dönüşmüştür. Bu dönüşüm de, bireyi konuşmadan çok yazılı anlatım becerisini kullanmaya yönlendirmiştir.