Asit Karışımları Analizinin Tayin Sınırının Belirlenmesi


Creative Commons License

Budak T.

25.Uluslararası Katılımlı Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum, Turkey, 27 June - 02 July 2011, pp.148

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Erzurum
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.148
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Formik asit ve asetik asit endüstriyel alanda sklkla kullanlan pahal asitler arasnda yer almaktadr. Maliyetlerinin yüksek olmasndan dolay nisbeten daha ucuz olan asitlerle kar trlarak pazarlanabilmektedirler. Hileli yapya sahip olan zayf asit-kuvvetli asit kar mlar; zayf asidin e baznn kullanlmas ile yaplan potansiyometrik titrasyonla yada geli tirilen indikatör kar m e li inde kuvvetli bir bazla titrasyonla kolaylkla analiz edilebilmektedir [1]. Bu çal mada potansiyometrik titrasyon veya bromfenol mavisi/metil sars indikatör kar m e li inde gerçekle tirilen hileli asit kar m titrasyonlarnn tayin snrlar irdelenmi tir.