SERTLEŞTİRİLMİŞ AISI 4340 ÇELİĞİNİN TORNALAMA PARAMETRELERİNİN TAGUCHI YÖNTEMİ İLE OPTİMİZASYONU


Livatyalı H. , Akyıldız H. K. , Kaya M. T. , Özdemir M., İynen O.

UTİS 2019-10th International Congress on Machining, Antalya, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2019, ss.7-12

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.7-12

Özet

Bu çalışmada, sertleştirilmiş AISI 4340 (40 HRC) çeliğinin tornalamasında, kesme hızı, ilerleme miktarı, kesme derinliği ve takım uç radyusunun yüzey pürüzlülüğüne etkisi deneysel olarak incelenmiştir. Kesme parametreleri olarak üç farklı kesme hızı (100, 200 ve 300 m/dak), ilerleme (0,1, 0,15 ve 0,2 mm/dev), kesme derinliği (0,1, 0,3 ve 0,5 mm) ve takım uç radyusu (0,4, 0,8 ve 1,2 mm) seçilmiştir. CNC tezgâhında silindirik tornalama deneyleri Taguchi L9 dikey dizilimine göre yapılmış ve deney sonuçlarının değerlendirilmesinde sinyal/gürültü (S/G) oranları kullanılmıştır. S/G sonuçlarına göre; yüzey pürüzlülüğüne etki eden en önemli parametreler sırasıyla ilerleme miktarı, takım uç radyusu, kesme hızı ve kesme derinliği olarak tespit edilmiştir. Doğrulama deneyleri sonucunda Ra üzerinde yüksek yakınsama değerleri gözlemlenmiştir.