Pozitif Ateşlemeli Doğal Gazlı Motora Dönüştürülmüş Bir Motorda Çevrim Atlatma Yöntemlerinin Araştırılması


Tunçer E., Sandalcı T.

5th International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2020), 21 - 23 October 2020, pp.241-250

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Page Numbers: pp.241-250
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Fosil yakıtların giderek azalması, fosil yakıt kullanımının yaygınlaşmasının doğaya ve insanlara verdiği zararların artması ile araştırmacıların bu zararları azaltacak ve fosil yakıtların daha verimli kullanılmasına yönelik çalışmalara ağırlık verdiklerini görmekteyiz. Fosil yakıtların kullanıldığı alanların en başında ise neredeyse hayatımızın her alanında kullanılan içten yanmalı motorlar gelmektedir. Günümüzde içten yanmalı motor üreticileri ve endüstriyel kullanıcılar, motorların performanslarının yanı sıra emisyon salımı konularına da önem vermektedirler. Bu çalışmaların yapılması üreticilerin ürünlerine bir pazarlama avantajı sağlarken, çalışmaların yapılmasının asıl sebebinin yasa koyucuların zorlamaları olduğunu görmekteyiz. İster yasaların zorlaması isterse satış avantajı olsun araştırmacılar bu konular üstüne eğilerek ciddi mesailer harcamakta, yeni ürünler ve yeni teknolojiler geliştirmektedirler.

 Küresel ısınmanın en önemli sebeplerinden biri sera etkisini arttıran  (Karbondioksit) gazıdır. Bu gaz karbon içeriği yoğun olan fosil yakıtların yakılması ile ortaya çıkmaktadır. Yakılan yakıtın miktarı ile doğru orantılı olmak üzere  miktarını azaltmanın en verimli yolu, yakılan yakıt miktarını azaltmak veya daha az karbon içeren yakıtlar kullanmaktır. Bu çalışmada bir sıkıştırma ateşlemeli motor, pozitif ateşlemeli doğalgazlı motor haline getirilerek kısmi yüklerde çevrim atlatma yöntemleri konusunda çalışılmıştır. Böylelikle hem yakıt dönüşümü yapılarak kimyasal formülü olan dizel yakıt yerine, %98’i kimyasal formülü  olan metandan oluşan doğalgaz kullanılarak daha düşük karbon salımı gerçekleştirilmiş aynı zamanda çevrim atlatma yöntemleri ile de özgül yakıt tüketimi azaltılarak  emisyon salımı azaltılmıştır.