The Effect of Perceived Destructive Leadership Behaviors on Employee Psychological Capital


Creative Commons License

Aktogan S., Ordun G.

16. National Business Congress, İzmir, Turkey, 4 - 06 May 2017, pp.654-656

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.654-656
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Yazında psikolojik sermaye, üyelerini etkileme sürecinde olumlu liderlik davranışları sergileyen liderlik yaklaşımları ile ilişkilendirilmiştir. Bu araştırmada ise, çalışanların psikolojisine ve örgütsel çıktılara olumsuz etkileri olması beklenen yıkıcı liderlik davranışlarının, çalışanların psikolojik sermayesi üzerindeki etkisinin incelenmesi hedeflenmektedir. Araştırmanın temel sorusu “üstlerin yıkıcı lider olarak algılanması, çalışanların psikolojik sermayeleri üzerinde etkili olabilir mi?” olarak ifade edilebilir. Daha açık bir ifadeyle çalışanların liderlerini, yıkıcı lider olarak algılamasının, çalışanların psikolojik sermayesi ve onun unsurları olan umut, iyimserlik, dayanıklılık ve özgüven üzerinde olumlu ya da olumsuz bir etkiye sahip olup olmadığının test edilmesi amaçlanmaktadır.