Mesogenik (S)-5-(10-Undekeniloksi)-2-[[[4-(2-metilbutoksi)fenil] imino] metil]fenol’ ün Sentezi ve Faz Geçiş Sıcaklıklarının Belirlenmesi


Cankurtaran Ö., Yaşa Şahin Ö., Yazıcı Ö., Karaağaç B., Şakar D., Bilgin Eran B., ...More

24. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak, Turkey, 29 June 2010, pp.66

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Zonguldak
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.66
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes