Mesogenik (S)-5-(10-Undekeniloksi)-2-[[[4-(2-metilbutoksi)fenil] imino] metil]fenol’ ün Sentezi ve Faz Geçiş Sıcaklıklarının Belirlenmesi


Cankurtaran Ö. , Yaşa Şahin Ö., Yazıcı Ö. , Karaağaç B., Şakar D., Bilgin Eran B. , ...More

24. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak, Turkey, 29 June 2010, pp.66

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Zonguldak
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.66