Mesogenik (S)-5-(10-Undekeniloksi)-2-[[[4-(2-metilbutoksi)fenil] imino] metil]fenol’ ün Sentezi ve Faz Geçiş Sıcaklıklarının Belirlenmesi


CANKURTARAN Ö. , Yaşa Şahin Ö., Yazıcı Ö. , Karaağaç B., Şakar D., Bilgin Eran B. , et al.

24. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak, Türkiye

  • Basıldığı Şehir: Zonguldak
  • Basıldığı Ülke: Türkiye