Investigation of the Relationship Between Wind Force and Decreasing the Intensity of Usage in Maltepe Coastal Fill Area


KERESTECİOĞLU S. F., Atmaca M.

International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development September 21-24, 2017 Isparta / TURKEY, Isparta, Turkey, 21 September 2017, pp.553-555

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Isparta
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.553-555
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development September 21-24, 2017 Isparta / TURKEY


Investigation of the Relationship Between Wind Force and Decreasing the Intensity of Usage in Maltepe Coastal Fill Area


Assoc.Prof. Dr. Funda ÖZTÜRK KERESTECİOĞLU1, Graduate Student Architect
Miray ATMACA2,*


1Yıldız Technical University, İstanbul, Türkiye
2 Yıldız Technical University, İstanbul, Türkiye
* Responsible author e-posta: miraytemam@gmail.com


Abstract
Coastal areas are planned as different areas of utilization according to the needs. One of
the usage is the fill areas. However, it has been thought that using of natural data is not
considered in architectural design while landfills were planning. Wind is a natural
element that directly affect the quality of life. It has been seen that the wind, should be
included in design studies as a determining element in the design criteria. Otherwise,
open spaces become uncomfortable. It has been suggested that landfills of Maltepe
coastal areas have different climatic data before being filled. It has been thought that the
utilization rate of coastal areas decrease comparing usage of unfilled areas. It has been
showed with two-year individual observations that the rate changes according to users
and climate.
The aim of the project is to reveal the problem that the usage rate in Maltepe/İstanbul
fill area changes depending on the wind intensity. In this study filling area examined in
terms of wind speed and determined the intensity of usaged. According to obtained
datas, the speed of the wind above 5 m/s in the open area is taken as the threshold value at where the user is disturbed. Methods and materials;
? Maps and graphics obtained which show the direction and speed of the wind in
Maltepe coast.
? In the project, gale force was measured by anemometer and users of the areas
were examined by questionnaire in three different specified area.
? In add, the photos are taken at the area for examine rate of use.

The relationship between the wind and the users was determined by the
investigation in the sample of Maltepe landfills. The result is the wind affects the use of
the field. According to the wind effect on users at the landfills areas, it was revealed that
designers needs to consider measurement of the gale force in open space regulations.


This study was supported by Yıldız Technical University Scientific Research
Projects Coordinatorship. Project Number: 2016-03-01-YL02.


Key words: Coastal areas, fill areas, wind, life quality, comfortable areas, concern about usage intensity.

International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development September 21-24, 2017 Isparta / TURKEY

Kent Kıyılarının Dolgu Alanlarında Rüzgar Şiddetine Bağlı Olarak Kullanım Yoğunluğunun Düşmesi Sorununun Maltepe Dolgu Alanında Tespiti


Doç.Dr.Funda ÖZTÜRK KERESTECİOĞLU1, Yüksek Lisans Öğrencisi Mimar
Miray ATMACA2,*


1Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
2 Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
* Sorumlu Yazar e-posta: miraytemam@gmail.com


Özet
Kıyı alanları ihtiyaca göre değişik kullanım alanları olarak planlanmıştır.
Kullanım alanlarından biri de dolgu alanlarıdır. Dolgu alanları planlanırken, alan
tasarımında doğal verilerin kullanımı hesaba katılmadığı düşünülmektedir. Rüzgar
yaşam kalitesini doğrudan etkileyen bir doğal elemandır. Yapılan literatür
çalışmalarında bir iklimsel veri olan rüzgarın, tasarım kriterlerinde belirleyici eleman
olarak tasarıma dahil edilmesi gerektiği görülmüştür. Aksi takdir de konforsuz açık
alanlar ortaya çıkmaktadır. Veriler göz önünde bulundurularak, Maltepe dolgu alanında
doldurulmadan önceki kıyı alanından farklı iklimsel verilere sahip olduğu düşünülmektedir. Alanda kullanım oranlarının ise doldurulmadan önceki kullanıma göre
düştüğü düşünülmektedir. Kullanıcı oranının kullanıcı tipine ve mevsime göre de
değişiklik gösterdiğine iki yıllık bireysel gözlem ile varılmıştır.
Projede amaç, Maltepe dolgu alanındaki kullanım oranının rüzgar şiddetine bağlı olarak
değiştiği sorununu ortaya koymaktır. Çalışma İstanbul Maltepe’de yer alan dolgu
alanını belirtilen tasarım ölçütü rüzgar hızı açısından inceleyerek, kullanım yoğunluğuyla alakalı bir tespit çalışması yapmıştır. Edinilen skalalarda açık alanda 5 m/s hızın üzerinde rüzgar hızının, kullanıcının rahatsız olduğu eşik değer kabul edilmiştir. Metot ve materyaller;
? Maltepe kıyısı rüzgar yönü ve hızını analiz eden harita ve grafikler elde edildi.
? Belirlenen 3 noktada rüzgar ölçüm cihazları ile aynı anda ölçümler yapıldı.
Kullanıcılar ile anket yapıldı.
? Kullanım oranını değerlendirmek adına alanın fotoğrafları çekildi.
İncelemeler sonucunda rüzgar ve kullanıcı arasındaki ilişkinin Maltepe dolgu alanı
örneğinde tespitleri yapıldı. Rüzgarın alan kullanımını etkilediği sonucuna ulaşıldı.
Rüzgarın dolgu alanlardaki kullanıcı üzerindeki etkisine göre tasarımcıların açık alan
düzenlemelerinde alacağı önlemler konusundaki ihtiyaç ortaya çıkarıldı.


Bu çalışma Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü
tarafından desteklenmektedir. Proje Numarası: 2016-03-01-YL02


Anahtar kelimeler: Kıyı alanları, dolgu alanları, rüzgar, yaşam kalitesi, konforlu alanlar, alan kullanım yoğunluğu endişesi.