İKİ AŞAMALI İNSAN VE ÇEVRE KAVRAMLARI TANI TESTİ GELİŞTİRME


Creative Commons License

Haydari V., Coştu B.

Academic Perspective Procedia, vol.2, no.1, pp.27-36, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışma 5.sınıf “İnsan ve çevre” ünitesinde kullanılmak üzere iki aşamalı insan ve çevre kavram testi geliştirmek amacıyla yapılmıştır. İki aşamalı insan ve çevre testini geliştirme çalışması üç aşamada gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada konu içeriği belirlenmiştir. İkinci aşamada öğrencilerin kavram yanılgıları tespit edilmiştir. Öğrencilerde insan ve çevre ile ilgili kavram yanılgılarını tespit etmek amacıyla 64 kişiden oluşan iki farklı sınıfa çevre ile ilgili 5 açık uçlu soru sorulmuştur. Ayrıca kavram yanılgıları veya bilgi eksiklikleri farklı olan 18 öğrenci ile yarı yapılandırılmış mülakatlar yardımıyla kavram yanılgılarının nedenleri irdelenmiştir. Son aşamada ise kavram yanılgıları da dikkate alınarak teşhis testi geliştirilmiştir. Geliştirilen test kapsam geçerliliği ve kavram yanılgılarını belirleme açısından uygunluğu hakkında alan eğitiminde uzman 4 öğretim üyesi ile birlikte incelenmiştir. Uzmanların dönütleri doğrultusunda testin son şekli verilmiştir. Bu şekilde hazırlanan iki aşamalı tanı testi araştırmacılar tarafından kavram yanılgılarını belirlemek için kullanılabilir ya da kavramsal değişim çalışmalarında veri toplama aracı olarak kullanılabilir.