EXTENDED REALITY TECHNOLOGY AS AN INNOVATIVE METHOD IN DENTISTRY EDUCATION


Creative Commons License

Özlü Uçan G., Apaydın B. K., Uçan B.

AURUM Mühendislik Sistemleri ve Mimarlık Dergisi (A-JESA), vol.6, no.1, pp.125-130, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Extended reality technology can be grouped as virtual reality, augmented reality and mixed reality, considered as a top title. Extended reality can depict a universe that can be comprehended through virtual reality glasses on a completely virtual universe or a universe where real and  virtual can be combined via tablets or mobile phones. Extended reality technology can be an application area to be used in many fields. Due to the increasing need for new experiences after the pandemic in the field of education and health, experiences and approaches to such new technologies have also gained progress. In this article, it is aimed to conduct a review article study on the research and application of extended reality technology in dentistry education.

Genişletilmiş gerçeklik teknolojisi; sanal gerçeklik (SG), artırılmış gerçeklik (AG) ve karma gerçeklik (KG) olarak gruplanabilecek alanların üst başlığı olmaktadır. Genişletilmiş gerçeklik, bütünüyle sanal bir evren üzerinde SG gözlüğü aracılığıyla kavranabilen bir evreni betimleyebileceği gibi tablet ya da mobil telefonlar üzerinden gerçek ve sanalın birleşebildiği bir evrene de işaret edebilmektedir. Genişletilmiş gerçeklik teknolojisi pek çok alanda faydalanılabilen bir uygulama alanı olabilmektedir. Eğitim ve sağlık özelinde pandemi sonrası yeni deneyimlere duyulan ihtiyacın artmasıyla birlikte bu tür yeni teknolojileri yönelik deneyim ve yaklaşımlar da hız kazanmıştır. Bu makalede, diş hekimliği eğitiminde genişletilmiş gerçeklik teknolojisinin araştırmalarına ve uygulamalarına yönelik bir derleme makale çalışmasının yapılması hedeflenmiştir. Genişletilmiş gerçeklik teknolojisi, diş hekimliği eğitiminde kullanımı üzerinden değerlendirilmeye çalışılmıştır.