SEÇİLİ ARMONİ KİTAPLARININ KONSONANS KAVRAMINI ELE ALIŞLARI BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI


Yüceer E. M. , Sağer T.

INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH, cilt.6, sa.42, ss.2647-2655, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 6 Konu: 42
  • Basım Tarihi: 2019
  • Doi Numarası: 10.26450/jshsr.1414
  • Dergi Adı: INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH
  • Sayfa Sayıları: ss.2647-2655

Özet

Batı müziği teori tarihinin başlangıçlarından kabul edilebilecek kadar eskiye dayanan ve geniş bir literatüre sahip olan konsonans kavramına dair yazılanları özetlemek, müzik tarihini baştan sonra özetlemeyle neredeyse eşdeğer bir iştir. “Seslerin birlikte uyumluluğu” olarak tanımlayabileceğimiz konsonans sözcüğü, tarih boyunca çeşitli teorisyenler tarafından; matematik, fizik, psikoloji gibi bilimler veya interdisipliner bakış açılarıyla açıklanmaya çalışılmış; fakat hakkında fikir birliğine varılamamıştır. Diğer yandan, armoni kitaplarında ise bu kavrama ya hiç değinilmemekte; ya da kavram, eşit tampere edilmiş aralıklar üzerinden açıklanmaya çalışılmaktadır. Bu çalışmada, 2000 yıldan fazla bir geçmişe sahip olan konsonans kavramının, seçilen günümüz armoni kitaplarında nasıl ve hangi ifadelerle işlendiği ele alınarak karşılaştırmalı bir analiz yapılacaktır. Anahtar Kelimeler: Konsonans, uyumluluk, armoni, armoni kitapları. 

Summarizing the history of the notion of consonance is almost equivalent to summarizing the history of western music, as a result of extensive literature and old history of the notion. Consonance, which is widely defined as “harmony of sounds” today, has been defined on the basis of mathematics, physics, psychology or interdisciplinary perspectives; but there presents no consensus between the theorists. On the other hand, in harmony books, the notion is either skipped or explained based on equal tempered harmonic intervals. In this study, a comparative analysis will be carried out by considering how and in which words the - nearly 2000 years old - notion of consonance is explained in selected harmony books. Keywords: Consonance, harmony, harmony books