DESIGN OF A TRANSMISSION SYSTEM FOR POWER TRANSMISSION TO THE TRANSMISSION INPUT OF THE ELECTRIC MOTOR WITH THE INTERNAL COMBUSTION ENGINE IN A HYBRID VEHICLE DRIVE SYSTEM


Yıldız D., Aşçıoğlu Temiztaş B., Ergenç A. T.

5. Uluslararası Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 24 - 26 April 2021, pp.276-281

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.276-281
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Today, when the effects of global warming are observed intensely, carbon emission has been the main agenda item. At this point, land vehicles emerge as an important cause of this oscillation. For this reason, emission restrictions have been imposed. While researchers are working hard to make internal combustion engines produce less CO2 per unit kilometer, it is clear that hybridization is the way to achieve reduced emission limits in the near future. Power transmission in hybrid vehicles is basically realized in three different ways: serial hybrid, parallel hybrid and power sharing hybrid. In hybrid power transmission systems, the internal combustion engine can directly contribute to the power transmission or can operate independently. At this point, it is important to ensure that both the internal combustion engine and the electric motor transmit torque to the gearbox or directly to the wheels. In this study, a process was designed experimentally and the torque transmission from the electric motor to the gearbox was carried out by a chain-gear mechanism. Instead of the dry-type pressure-lining system used in the transmission of motion from the internal combustion engine to the automated gearbox, an electromagnetic clutch where the partial clutch and full clutch can be controlled by electronic signals is used. A one-way clutch is used to transmit motion independent of the internal combustion engine to the gearbox input of the electric motor. With this clutch, the electric motor is prevented from rotating the internal combustion engine, and independent power transmission has been achieved with both clutches. In this study, the system was designed to validate the process experimentally.

Küresel ısınmanın etkilerinin yoğun olarak gözlendiği günümüzde, karbon salınımı ise ana gündem maddesi olmuştur. Bu noktada kara taşıtları bu salınımın önemli bir nedeni olarak ortaya çıkmaktadır. Bu sebepten dolayı emisyon kısıtlamaları getirilmiştir. Araştırmacılar, içten yanmalı motorların birim kilometre başına daha az CO2 üretmeleri için yoğun çaba harcasa da, düşürülen emisyon sınırları yakın gelecekte sağlamanın yolunun hibridizasyondan geçtiği aşikârdır. Hibrit araçlarda güç iletimi temelde seri hibrit , paralel hibrit ve güç paylaşımlı hibrit olmak üzere üç farklı şekilde gerçekleştirilmektedir. Hibrit güç iletim sistemlerinde içten yanmalı motor doğrudan güç iletimine katkıda bulunabilir veya bağımsız çalışabilmektedir. Bu noktada önemli olan gerek içten yanmalı motor gerekse elektrik motorunun sorunsuz bir şekilde şanzımana veya doğrudan tekerleklere tork iletmesini sağlamaktır. Bu çalışmada deneysel olarak bir süreç tasarlanarak, elektrik motorundan şanzımana tork iletimi zincir-dişli mekanizması ile gerçekleştirilmiştir. İçten yanmalı motordan otomatize şanzımana hareket iletiminde kullanılan kuru tip baskı-balata sistemi yerine, kısmı kavramanın ve tam kavramanın elektronik sinyaller ile kontrol edilebileceği bir elektromanyetik kavrama kullanılmıştır. Elektrik motorunun şanzıman girişine içten yanmalı motordan bağımsız hareket iletebilmesi için tek yönlü kavrama kullanılmıştır. Bu kavrama ile elektrik motorunun içten yanmalı motoru döndürmesinin önüne geçilmiş, her iki kavrama ile bağımsız güç iletimi söz konusu olmuştur. Bu çalışmada ise süreci deneysel doğrulamak için sistem tasarlanmıştır.