Kömür Yakıtlı Termik Santrallerde Kömür Kurutma


Pusat Ş. , Erdem H. H. , Akkaya A. V.

ELEKTRİK İLETİM VE ÜRETİMİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 24 February 2020

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: Ankara
  • Country: Turkey