Nadir Toprak Elementlerinden Neodmiyumun Montmorillonit Tarafından Soğurulmasının İncelenmesi


Akyüz S., KOCAOBA S.

18. Ulusal Kimya Kongresi