Nadir Toprak Elementlerinden Neodmiyumun Montmorillonit Tarafından Soğurulmasının İncelenmesi


Akyüz S., KOCAOBA S.

18. Ulusal Kimya Kongresi

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text