Bor ve Azot Katkılı TiO2 İnce Filmlerin Fotokatalitik Aktivitelerinin İncelenmesi


Creative Commons License

Çulhaoğlu S., Çelikbilek Ersundu M. , Ersundu A. E. , Aydın S.

9. Uluslararası Katılımlı Seramik Kongresi, Afyon, Turkey, 26 - 28 November 2015, pp.114

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Afyon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.114