Floresan Camlarda Kullanılan Fosfor Tozundaki NTE’lerinin Geri Kazanımının Araştırılması


Creative Commons License

Bilen A., Çiftçi H., Sezer R., Birol B., Kavas T.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.19, pp.42-47, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

İtriyum (Y) ve Evropiyum (Eu) elementleri floresan lambaların iç yüzeyinde kullanılan fosfor tozu başta olmak üzere sayısız birçok alanda kullanılmaktadır. Diğer yandan, bu elementlerin ileri teknolojik ürünlerdeki kullanımı da son yıllarda artış göstermiştir. Bu çalışmada fosfor tozundaki Y ve Eu metallerinin farklı süre ve sıcaklıklarda yapılan H2SO4 liçi ile çözünme davranışları incelenmiştir. Çözeltilerin kimyasal karakterizasyonu ICP tekniği ile analiz edilmiş olup, çözünmeden kalan katının mineral faz analizinin belirlenmesi için X-ışınları analizi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre Katı/Sıvı oranı 1/50 ve asit derişimi 4 M’lık deney koşullarında en yüksek çözünme oranının 95°C’de 360 dk. da gerçekleştirilen deney ile elde edildiği ortaya konmuş ve Y ve Eu liç verimleri sırasıyla, %84,3 ve %74,7 olarak hesaplanmıştır.