THE ROLE OF GEOECONOMIC IN TURKEY-AZERBAIJAN ALLIANCE


Creative Commons License

Şahin M., Okur M. A.

BİLGİ TOPLUMUNDA EKONOMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRKALKINMASININ SORUNLARI, Sumqayit, Azerbaijan, 16 - 17 December 2021, vol.1, no.27096033, pp.150-154

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Sumqayit
  • Country: Azerbaijan
  • Page Numbers: pp.150-154
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Abstract: In our study, the possibilities of creating a joint geoeconomic impact of the Turkey-Azerbaijan duo were emphasized. Turkey's closed border policy is accepted as geoeconomic action and its effect is examined. The Turkey-Armenia border was closed after the occupation of Azerbaijani lands by Armenia. Our findings show that this policy hits the economic and political development of Armenia, while making it dependent on Russia and Georgia. This geoeconomic policy increased the cost of the Armenian occupation strategy. Currently, it is among the levers needed to make a permanent peace treaty following the liberation of Azerbaijan's homeland.

Keywords: Turkey, Azerbaijan, Geoeconomics, Karabakh, Armenia.

Özet: Çalışmamızda, Şuşa Beyannamesi’yle üst düzey müttefiklikliği teyit edilen Türkiye-Azerbaycan ikilisinin müşterek jeoekonomik etki oluşturma imkanları üzerinde durulmuştur. Türkiye’nin Ermenistan sınırını kapalı tutması, stratejik jeoekonomik eylem kabul edilerek Ermenistan’a etkisi incelenmiştir. Türkiye-Ermenistan sınırı, Azerbaycan topraklarının Ermenistan tarafından işgal edilmesi üzerine kapatılmıştı. Bulgularımız, bu politikanın Ermenistan’ın iktisadi ve siyasi gelişmesine darbe vururken dış dünyayla ilişkileri bakımından Rusya’ya ve Gürcistan’a bağımlı kıldığını göstermektedir. Bu jeoekonomik politika, Ermeni işgal stratejisinin maliyetini arttırmıştır. Halihazırda ise Azerbaycan’ın vatan topraklarını özgürleştirmesini takiben kalıcı barış antlaşmasının yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan kaldıraçlar arasında yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Azerbaycan, Jeoekonomi, Karabağ, Ermenistan.