Türk Telekom Batıyor, Ne Yapmalı? Sol bir Telekomünikasyon Politikası Arayışı


ÜÇER S. E.

13. Karaburun Bilim Kongresi, İzmir, Türkiye, 05 Eylül 2018, ss.127-128

  • Basıldığı Şehir: İzmir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayısı: ss.127-128

Özet

Bu bildiriyi üç tema altında toplayarak sunacağım. Birinci tema olarak, genelde telekomünikasyon sektörünü, özelde Türk Telekom’u finansal krize sürükleyen faktörlerin gelişimini açıklayacağım. İkinci tema olarak, özelleştirme sürecinde Türk Telekom’un yatırımlarının yetersiz gerçekleşmesine bağlı olarak Türkiye’de internet kullanımının aldığı biçim üzerinde duracağım. Bu temanın içinde yer aldığım medya konulu oturumla ilişkilenmeme yardımcı olacağını umuyorum. Nihayet üçüncü tema olarak, telekomünikasyon sektöründeki finansal krizin aşılması için bir öneri ortaya atacağım. Kamulaştırma politikalarına dayanan, evrensel erişim ve ifade özgürlüğü ilkelerini bir arada içeren, sol bir telekomünikasyon politikasının imkânı üzerine bir tartışma yürütmek istiyorum. Bu tartışmanın telekomünikasyon politikası literatürüyle medya çalışmaları literatürünün ilişkilenmesi için elverişli olduğu görüşündeyim. Bu temanın Karaburun Kongresi’nin 2018 senesi başlığı olan “ne yapmalı” sorusuna kendi çalışma alanımda bir yanıt oluşturmasını amaçladım.