Türk Telekom Batıyor, Ne Yapmalı? Sol bir Telekomünikasyon Politikası Arayışı


Creative Commons License

ÜÇER S. E.

13. Karaburun Bilim Kongresi, İzmir, Turkey, 05 September 2018, pp.127-128

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.127-128
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Türk Telekom is Bankrupt, What to Do Next? Search for a Leftist Telecommunications Policy

This presentation has three themes. First, I explain factors that triggered the crisis of Turkish telecommunications sector in general and Türk Telekom in specific. Second, I link the poor investment performance of Türk Telekom after privatization to the patterns of internet usage in Turkey. Third, I propose a policy to solve the financial crisis of telecommunications sector. I discuss possibility of a leftist policy of nationalization with principles of universal access and freedom of expression.  

Bu bildiriyi üç tema altında toplayarak sunacağım. Birinci tema olarak, genelde telekomünikasyon sektörünü, özelde Türk Telekom’u finansal krize sürükleyen faktörlerin gelişimini açıklayacağım. İkinci tema olarak, özelleştirme sürecinde Türk Telekom’un yatırımlarının yetersiz gerçekleşmesine bağlı olarak Türkiye’de internet kullanımının aldığı biçim üzerinde duracağım. Bu temanın içinde yer aldığım medya konulu oturumla ilişkilenmeme yardımcı olacağını umuyorum. Nihayet üçüncü tema olarak, telekomünikasyon sektöründeki finansal krizin aşılması için bir öneri ortaya atacağım. Kamulaştırma politikalarına dayanan, evrensel erişim ve ifade özgürlüğü ilkelerini bir arada içeren, sol bir telekomünikasyon politikasının imkânı üzerine bir tartışma yürütmek istiyorum. Bu tartışmanın telekomünikasyon politikası literatürüyle medya çalışmaları literatürünün ilişkilenmesi için elverişli olduğu görüşündeyim. Bu temanın Karaburun Kongresi’nin 2018 senesi başlığı olan “ne yapmalı” sorusuna kendi çalışma alanımda bir yanıt oluşturmasını amaçladım.