Investigation of Satisfaction Levels of University Students in Istanbul with Multivariate Statistical Methods and Decision Tree


Creative Commons License

Özkan B., Çene E., Parim C.

International Conference on Data Science and Applications, Yalova, Turkey, 4 - 07 October 2018, pp.489-505

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Yalova
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.489-505
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Günümüzde, Türkiye’deki üniversitelerin toplumdaki rolü, yeterliliği ve verimliliği sıklıkla tartışılmaktadır. Bu tartışmanın ana etmenlerinden bir tanesi de üniversite öğrencileridir. Üniversite öğrencilerinin memnuniyeti, üniversitenin başarısını, etkinliğini ve verimliliğini gösteren etmenlerden birisidir. Öğrencilerden gelen geri bildirimlere dikkat eden üniversitelerin gelecekte çok daha başarılı olacağı muhakkaktır. Bu çalışmada da 2015 yılında İstanbul’daki 6 devlet üniversitesindeki 1098 üniversite öğrencisi üzerine uygulanan “Öğrenci Memnuniyet Anketi’nden” yola çıkılarak, her bir üniversitenin karakteristik özellikleri ortaya konulmak istenmektedir. Üniversite öğrencilerinin karakteristik özelliklerini belirlemek için çok değişkenli istatistiksel yöntemlerden, hipotez testlerinden ve karar ağaçlarından faydalanılmıştır. Ankette bulunan 57 adet likert ölçekli memnuniyet soruları faktör analizi kullanılarak anlamlı10 faktör altında toplanmıştır. Faktörlerin güvenilirlikleri hesaplanmış ve tatmin edici düzeyde oldukları belirlenmiştir. Her bir faktörden yola çıkılarak hipotez testleri ve karar ağaçları yardımıyla her bir üniversitenin karakteristik özellikleri, birbirlerinden benzer ve farklı yönleri ortaya konulmuştur. Genel olarak bakıldığında öğrencilerin kendilerini daha çok ifade etmelerini izin veren üniversitelerden daha memnun oldukları, yemekhane hizmetinin önemli bir etmen olduğu görülmektedir.