Investigation of Pitch and Heave Motion by Using CFD


Creative Commons License

Ozdemir Y. H., ÇOŞGUN T.

Gemi ve Deniz Teknolojisi, no.223, pp.92-116, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.54926/gdt.1319499
  • Journal Name: Gemi ve Deniz Teknolojisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.92-116
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

This study investigates a ship's two degrees of freedom pitch and heave motion with the aid of Computational Fluid Dynamics (CFD). The behavior of a surface combatant for varying Froude numbers and wave amplitudes modelled using RANS equations. The commercial CFD solver Simcenter Star CCM+ was utilized in computations. The solution methodology and the evaluation process of the numerical results was presented in detail. The results was investigated in terms of time varying displacements, frequency responses of the motions, dominant amplitudes, transfer functions and the free surface deformations. Furthermore, the resonance case of the ship was determined. The transfer functions obtained from CFD analyzes were compared with those of the strip theory, and the compatibility of the methods was examined.
Bu çalışmada bir geminin iki serbestlik dereceli baş-kıç vurma ve dalıp-çıkma hareketleri Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) yardımıyla incelenmiştir. Sayısal çözümlerde bir savaş gemisinin farklı Froude sayıları ve dalga genliklerindeki davranışı RANS denklemleri kullanılarak modellenmiştir. HAD analizleri STAR CCM+ ticari kodu ile gerçekleştirilmiş hem modelleme yöntemi hem de elde edilen sayısal sonuçların işlenme teknikleri her aşamada ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Sonuçlar zamana bağlı yer değiştirmeler, hareketlerin frekans cevapları, baskın genlikler, transfer fonksiyonları ve serbest yüzey deformasyonları yönünden incelenmiş, ayrıca geminin rezonans durumu da tespit edilerek incelemeye dahil edilmiştir. HAD analizlerinden elde transfer fonksiyonları dilim teorisinden elde edilen sonuçlarla karşılaştırılarak kullanılan yöntemlerin uyumu incelenmiştir.