LALENİN OSMANLI VE HOLLANDASANATINDAKİ YANSIMALARI


Creative Commons License

DOLUNAY A., KAHRAMAN M. E., NUHOĞLU M.

KALEMİŞİ DERGİSİ, vol.7, no.15, pp.163-173, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Ülkeler, toplumlar veya sosyal gruplar arasında kültürel etkileşimler, kimi zaman yavaş kimi zaman daha belirgin ama her zaman süreklilik göstermiştir. Bu etkileşimin kaynağı bazen bir bilim insanı, sanatçı, siyasetçi gibi kişiler üzerinden bazen bir motif, oyun, hikâye, bazen de bir çiçek üzerinden gerçekleşmiştir. Osmanlı ve Hollanda arasında kültürel etkileşimlerde lale önemli bir yer teşkil etmektedir. Makale kapsamında lalenin Osmanlı ve Hollanda resim sanatındaki yansımaları ele alınmıştır