Tarihi Bir Yapının Müze Olarak İşlevlendirilmesi İbrahim Paşa Sarayı-Türk ve İslam Eserleri Müzesi Örneği


Creative Commons License

Sunter S., Nuhoğlu M.

İTOBİAD, vol.5, no.8, pp.2422-2435, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 8
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: İTOBİAD
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.2422-2435
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Ibrahim Pasha Palace which is in the Sultanahmet Square, is very important because of it’s surviving only one vizier palace. From past to today this palace has been changed several times and it has been used different purposes. In 1914 Islamic Art Section was opened as a part of Imparial Museum to prevent artifacts smuggled abroad and to exibit artifacts. Over time, place procurement proces has begun for the works of a growing number of time. At first Suleymaniye Mosque comlex’s Imaret Building was used in order to exibit these works but dimensions of works began problems for exibition in the building interior. At the end, in 1965 Ibrahim Pasha Palace was allocated for İslamic work to exibit. It isn’t a new case using a historical building as museum but it’s important for only surviving vizier palace and to have both protecting and conservating to Islamic Arts mission.

Sultanahmet Meydanı’ndaki günümüze ulaşan tek vezir sarayı olması bakımından oldukça önemli olan İbrahim Paşa Sarayı, geçmişten bugüne birçok değişikliğe uğramış ve kullanım amacı defalarca değişmiştir. 1914’te İslam eserlerinin yurtdışına kaçırılmasını engellemek ve sergilenmesini sağlamak için Müze-i Hümayun’da İslam Eserleri Seksiyonu açılmış, zamanla sayıları artan bu eserler için yer temini süreci başlamıştır. Bu eserlerin teşhiri için ilk olarak Süleymaniye Külliyesi’nin İmaret Binası kullanılmış, yapının boyutları sorun teşkil etmeye başladığında yeni bir bina arayışına girilmiştir. Bu arayış 1965’te İbrahim Paşa Sarayı’nın Türk ve İslam Eserleri Müzesi’ne tahsis edilmesiyle son bulmuştur. 1983’ten beri bu yapı Türk ve İslam Eserleri Müzesi olarak işlev görmektedir. Tarihi bir yapının müze olarak işlevlendirilmesi yeni bir durum değildir fakat bu yapının günümüze ulaşan tek vezir sarayı olması, çeşitli amaçlarda kullanılması, restore edilene kadar atıl bir vaziyette olması, müze binası olarak tahsis edilmesinden sonra İslam Eserlerini koruma misyonuna sahip olması ve varlığını müze binası olarak sürdürmesi oldukça önemlidir.