The Relationships Between the Leadership Tendencies, Job Satisfaction and Burnout of Guidance and Research Centre Managers


Topal M., Satıcı B.

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, vol.12, no.66, pp.443-452, 2022 (Scopus)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 66
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi
  • Journal Indexes: Scopus
  • Page Numbers: pp.443-452
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Leadership styles, job satisfaction and professional burnout adopted by individuals in managerial positions in an organization appear as important concepts. In this context, the concepts of leadership styles, job satisfaction and professional burnout constitute the main variables of this study. The aim of the research is to examine the relationship between the leadership styles, job satisfaction and professional burnout adopted by the managers working in the Guidance and Research Centres within the scope of the specified variables. In line with the stated purpose, 138 managers working in the Guidance and Research Centre constitute the sample of the study. As a result of the analyses, It has been found that there is a significant relationship between the leadership styles of the managers in the Guidance and Research Centres and job burnout and job satisfaction and various sub-dimensions of the variables.

Bir örgütte yöneticilik pozisyonunda çalışan bireylerin benimsediği liderlik eğilimleri, iş doyumu ve mesleki tükenmişlikleri önemli kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda araştırmanın amacı, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde görev yapan yöneticilerin benimsedikleri liderlik eğilimleri, iş doyumları ve mesleki tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Belirtilen amaç doğrultusunda Rehberlik ve Araştırma Merkezinde görev yapan 138 yönetici araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Analizler sonucunda Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde görev yapan yöneticilerin liderlik eğilimleri ile iş tükenmişliği ve iş doyumu değişkenlerinin çeşitli alt boyutları arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.