Formik Asitten Katalitik Hidrojen Üretim Profillerinin İncelenmesi


Sancı S., Coşkuner Filiz B., Kantürk Figen A.

23. Ulusal Kimya Kongresi, Tekirdağ, Turkey, 07 October 2021 - 09 March 2022

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Tekirdağ
  • Country: Turkey
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Küresel ısınma etkilerinin önlenmesi ve karbonsuz ekonomiye geçiş için etkili enerji ve ekonomi politikalarının ve tedbirlerin küresel işbirliği çerçevesinde hayata geçirilmesi gerekmektedir. Özellikle, Paris İklim Değişikliği Anlaşması'nın gerekliliklerinin yerine getirilmesi için en etkin adım ekonominin fosil yakıtlara olan bağımlılığını azaltılmasıdır (Plakitkin vd., 2021; Mohideen vd. 2021). Ayrıca, COVID-19 koronavirüs pandemisi karbon çağının kapanması ve hidrojen çağının açılmasında hızlandırıcı bir etkiye neden olmuştur (Dinçer, 2020).  Bununla beraber, herkes için erişilebilir, güvenilir ve sürdürülebilir enerji sağlanması hedefi BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında yer almaktır. Bu gerekçeler çerçevesinde, hidrojenin güvenilir ve etkin şeklide günlük hayatta kullanımı için üretimi, depolanması, taşınması ve enerji talebini karşılamada uygulanması daha da ön plana çıkmıştır. Nötr karbon-hidrojen depolama çevrimini kapatabilmesi için formik asit (HCOOH), hidrojenin kimyasal olarak depolanmasında tercih edilen karbon temelli bir bileşiktir (Zell ve Langer, 2028). Son yıllarda, formik asidin hidrojen depolama ortamı olarak verimli kullanımı için seçici ve aktif katalizörlerin geliştirilmesi üzerine çalışmalar devam etmektedir (Wang vd., 2018; Aldosari, 2019). Bu çalışmada, formik asitten katalitik hidrojen üretimi amacıyla grafen destekli metal içerikli heterojen katalizörler hazırlanmıştır. Anlık hidrojen üretim hızı, hidrojen üretim verimi, seçicilik gibi özellikleri belirlenerek hidrojen üretimi profilleri oluşturulmuştur. Grafen destekli Pd katalizör, 10.53 L H2.mol-1Pd.dk-1 hızlı hidrojen üretimi sağlanmıştır. Bu çalışma Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Koordinatörlüğü tarafınca FYL-2021-4392 nolu proje ile desteklenmiştir.