Güçlendirilme ve Onarılıp Güçlendirilmesinde V Çeliklerinin Kullanıldığı Betonarme Kirişlerin Davranışlarının Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi


AYVAZ Y.

Gümüşhane ve Yöresinin Kalkınması Sempozyumu