Lojistikte Sürdürülebilir Yaklaşımlar: Bir Yeşil Lojistik Uygulaması Olarak Alternatif Yük Taşımacılığı Örnekleri


Aksoy B. , Gürsoy M.

TRANSIST 2017-International Istanbul Transportation Congress and Fair, İstanbul, Türkiye, 02 Kasım 2017, ss.25-32

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.25-32

Özet

Nüfusu hızla büyüyen dünyada, kalkınmanın gerektirdiği üretim ve bu üretimin devamındaki süreçler doğal kaynakların israfına ve çevresel anlamda geri dönüşü olmayan zararlara neden olmaktadır. Doğal kaynaklarda israfa dayalı süregelen bu üretim süreci, nüfuzlu ülkeleri güçlü kılmış ancak bazı ülkeleri yoksullaştırmıştır. Ülkeler arasında baş gösteren refah farkı sosyal dengeyi de bozmuş ve hem bir gereklilik hem de rekabetçi üstünlük olarak ‘sürdürülebilir kalkınma’ kavramını ortaya çıkarmıştır. İktisadi anlamda ele alındığında, fiziki sermayeyi artırıp çevresel sermayeyi azaltacak, yani sürdürülebilir olmayan bir üretim süreci, hatalı olmaktadır. Bundan dolayı üretimi takip eden en büyük ve problemli süreç olan lojistik süreci de artık kullanıcılarına sürdürülebilir bir hizmet vermek zorundadır. Bu çalışmada sürdürülebilirlik kavramına değinilmiş, sürdürülebilirlik kavramı-lojistik ilişkisi üzerinde durulmuş ve lojistikte sürdürülebilir bir yaklaşım olarak yeşil lojistik uygulamalarından söz edilmiştir. Özel anlamda, bir yeşil lojistik uygulaması olarak alternatif yük taşımacılığı metotları irdelenmiştir. Bu alternatif yöntemlerden kısa mesafeli, küçük hacimli yük taşımacılığı için bisiklet taşımacılığı ve uzun mesafeli, büyük hacimli yük taşımacılığı için lojistik köy yapılanmaları incelenmiştir. Söz konusu taşımacılık metotlarına Türkiye’den ve dünyadan bazı örnekler verilmiş, son olarak bu alternatif yük taşımacılığı metotlarının çevreye sağlayabileceği potansiyel faydalara değinilmiştir.

Anahtar sözcükler: Bisiklet taşımacılığı, sürdürülebilir kalkınma, yeşil lojistik, yük köyü, yük taşımacılığı.