İlköğretim Öğretmenleri için Öğretim Materyali Geliştirme Amaçlı Boy Öğretim Tasarımı Önerisi ve Uygulama Sonuçları Örnek Bir Çalışma


Creative Commons License

ORHAN Ş. F., YILMAZ M. B., ÖZGÜR G.

6. International Educational Technology Conference (IETC 2006), Girne, Cyprus (Kktc), 18 - 21 April 2006, pp.1315-1326

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Girne
  • Country: Cyprus (Kktc)
  • Page Numbers: pp.1315-1326
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada, ilköğretim öğretmenlerinin, öğretim sürecinde bilgisayarı “bilgiye erişme ve

materyal geliştirmede bir araç” olarak kullanabilmelerini hedefleyen, öğrenenin ihtiyacına yönelik bir

öğretim tasarımı sunmak amacıyla geliştirilen “Öğrenen Merkezli Bilgisayar Okuryazarlığı (BOY)”

öğretim programı tanıtılmış ve uygulama sonucu elde edilen öğretmen görüşlerine yer verilmiştir.

Geliştirilen BOY öğretim programının içeriği, tüm BOY programlarında yer alan ofis programları ve

İnternet konularından oluşmaktadır. Ancak, alt konulara verilen ağırlık öğrenen ihtiyacına, ilgilerine ve

branşlarına yönelik, öğretim süreçlerinde kullanabilecekleri etkinliklere dayandırılmıştır. Ayrıca,

Sarmal Programlama yaklaşımı ile de öğrenene, bir kazanımı tek bir etkinlikte geliştirme sınırlılığından

kurtularak farklı içeriklerde pekiştirme olanağı tanınmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, özel bir

ilköğretim okulunda görev yapan farklı branşlardaki 169 öğretmen oluşturmaktadır. Program

uygulanmadan önce öğretmenlere BOY ihtiyaçlarını belirlemek üzere bir ölçek verilmiş, ölçeğin

değerlendirilmesi sonucu öğretmenler, BOY ihtiyaçlarına ve branşlarına göre homojen gruplara

ayrılmışlardır. Araştırma sonunda öğretim programı ile BOY becerilerini geliştiren öğretmenlerin,

eğitimi takip eden öğretim yılında, bilgisayarı bilgiye erişme ve materyal geliştirme amacı ile kullanma

durumlarına bakılmış ve öğretmenlerin, “Öğrenen Merkezli BOY Öğretim Programı”nı ihtiyaçlarını

karşılamada “yeterli” buldukları belirlenmiştir. Öte yandan eğitime katılan öğretmenlerin, bilgisayarı

materyal geliştirme aracı olarak ne ölçüde kullandıklarına yönelik veriler halen toplanmaktadır.

Bildirinin aslında bu sonuçlara da yer verilecektir.