KENTLİ GÖÇMENLERİN KIRSAL GÜNDELİK YAŞAM DENEYİMLERİ


Erkan Öcek R., İslam T.

3. ULUSAL BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Ankara, Turkey, 27 - 28 January 2024, pp.163-164

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.163-164
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Kırsal alanlar, modern şehir yaşamından bunalan kent sakinlerini giderek daha fazla cezbetmektedir. “Yaşam tarzı göçü", daha sağlıklı, yavaş tempolu, doğa odaklı yaşam tarzlarına duyulan özlemin yol açtığı kentten kıra göçün çeşitli biçimlerini kapsamaktadır. Bu çalışma, Türkiye'nin Gelibolu Yarımadası'ndaki köylerde yapılan nitel saha araştırması yoluyla, yaşam tarzı göçmenlerinin gündelik yaşam deneyimlerini incelemektedir. Kapsamlı saha gözlemlerinin ve açık uçlu göçmen mülakatlarının temellendirilmiş teori analizi, daha önce kentte yaşayan insanlar için köy yaşamının cazibesini ve yeni gündelik yaşam ritimlerini ortaya koymaktadır.  Görüşme yapılan kentliler için kırsala göç geçici bir karar değildir, göçmenler tekrar kentsel hayata geri dönmeyi düşünmemektedir. Kentli göçmenlerin kenti terk etme nedenleri ve kırsal hayata adapte olma biçimleri birbiriyle ilişkili şu üç tema altında incelenmiştir: i. eylemin ritmi, ii. zamanın ritmi ve iii. topluluğun ritmi. Eylemin ritmi: Kırsal yaşam hem zihinsel hem de bedensel olarak sürekli çaba sarf etmeyi gerektirmektedir. Kırsal yaşam, göçmenler için kentsel çalışma kalıplarından kaçış ve anlamlı görevler aracılığıyla fiziksel ve zihinsel tatmin sağlama fırsatı sunmaktadır. Bedensel olarak sürekli aktif olmak, doğayla bağlantı kurmak ve öz-yeterlilik hissi, göçmenlere yabancılaştırıcı kentsel çalışma kalıplarının ötesinde daha anlamlı bir tatmin ve amaç duygusu sağlamaktadır.  Zamanın ritmi: Kırsal yaşam, modern saat dilimlerinin düzenli yapısının dışında alternatif bir zamansal düzen sunmaktadır. Göçmenlerin kentte alışık oldukları yaşam düzeninin aksine doğal döngülerle senkronize bir yaşam, günlük ritüeller aracılığı ile zamansızlık hissi, zamanı özgürce planlama ve anın içinde olma gibi alternatif bir zamansal düzen sunmaktadır. Göçmenler kentsel modernitenin aceleci doğrusal zamanı ile tezat oluşturan döngüsel ve ritmik bir zamanı benimsemektedirler. Topluğun ritmi: Kentli göçmenleri kırsala taşınmaya iten nedenlerden biri, kentteki anonimlik ve bir topluluğa ait olamama halleridir. Köy yaşamı, daha derin bağlar kurma imkânı sağlayarak yüzeysel kent ilişkilerinden farklılık göstermektedir. Göçmenler, köylülerle etkileşimde bulunarak ve ritüellere katılarak yakın ve güçlü bağlar kurmaya ve kırsal topluluğun bir parçası olmaya başlamaktadırlar. Zamanla, kırsal kimliği benimseyen göçmenler kendilerini "köylü" olarak tanımlamaktadır.  Anahtar Kelimeler: Kentten Kıra Göç, Yaşam Tarzı Göçü, Gündelik Yaşam, Kırsal Ritimler, Gelibolu.