Lineer elastik ve ön gerilmeli tabaka ile örtülmüş lineer elastik ve ön gerilmeli yarı düzlemde genelleştirilmiş Rayleigh dalgalarının dispersiyonu


ÖZIŞIK M.

Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi, pp.6-23, 2003 (Peer-Reviewed Journal)