PSİKOLOJİK DANIŞMAN EĞİTİMİNDE SÜPERVİZYON EL KİTABI: Bütüncül ya da Eklektik Yaklaşımla Süpervizyon Vermenin Yararları ve Önemi


Yıldırım-Kurtuluş H., Yüksel-Şahin F.

Nobel Yayınevi, Ankara, 2023

  • Publication Type: Book / Textbook
  • Publication Date: 2023
  • Publisher: Nobel Yayınevi
  • City: Ankara
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

ÖNSÖZ

Süpervizyon, meslekte deneyimli kişiler tarafından daha az deneyimli olan kişilere sunulan, mesleki niteliği ve etkililiği arttırmaya yönelik, değerlendirmeye dayalı ve hiyerarşik bir yapı içeren ilişkisel bir müdahale süreci olarak tanımlanmaktadır. Süpervizyon süreci, psikolojik danışman eğitiminin ayrılmaz bir parçasıdır. Psikolojik danışma becerilerinin kazanılması için de oldukça önemlidir. Bu kitapta, “süpervizyon süreci, modelleri, yöntem ve teknikleri, süpervizör özellikleri, süpervizörün eğitimi, süpervizyon ilişkisi, süpervizyonda etik ve yasal konular ile Türkiye’de psikolojik danışman eğitiminde verilen süpervizyon” konularına yer verilmiştir.

Günümüzde psikolojik danışma uygulamalarındaki eğilimin, çeşitli terapi kuramlarını ve tekniklerini bir araya getirerek, bütüncül ya da eklektik uygulamalara doğru ilerlediği de görülmektedirler. Terapi kuramları arasındaki katı sınırların korunmasından uzaklaşan bu eğilim, çeşitli araştırmalarla da desteklenmektedir. Eklektizm, "en verimli tekniklerin seçici bir kombinasyonunu” savunur ve danışana “bütüncül” bakar. Bu amaçla bu kitapta, “Bütüncül ve Eklektik Psikolojik Danışma Yaklaşımı ile Süpervizyon Vermenin Yararlarından ve Önemi”nden de söz edilmektedir. iv Kitabın, Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında öğrenim gören lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile akademisyenlere yararlı olmasını diliyoruz.