Bakırköy Meydanına Dair Bir Sorgulama


Creative Commons License

Ulubay S., Kalay Yüzen R.

in: KAMUSAL ALAN ÜZERİNE, Feride Önal, Editor, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Trakya (Bakırköy) Büyükkent Bölge Temsilciliği , İstanbul, pp.210-221, 2022

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Trakya (Bakırköy) Büyükkent Bölge Temsilciliği
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.210-221
  • Editors: Feride Önal, Editor
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Where is Bakırköy Square? It is quite easy to answer this question by describing the physical qualities of the square. Currently, all arteries and public transportation vehicles can meet you with this physical size. However, the answer to this question should not be sought on the scale of a coordinate plane or in the understanding of the square that has been solidified, but in the flowing everyday life, in the common practices and thresholds of the city, in the atmospheric structure of Bakırköy and in the range of life that has accumulated and sedimented from Makrihori to Bakırköy, which has existed for hundreds of years. The essential question to be asked should be Where is The Square in Bakırköy?. This question aims to examine the concept of the square in the context of the city, everyday life, thresholds, common practices and the social section of Bakırköy.

‘Bakırköy Meydan’ı neresidir? Bu soruya meydanın fiziksel niteliklerini tanımlayarak cevap vermek oldukça kolaydır. Halihazırda bütün arterler ve toplu ulaşım araçları, sizi tariflenen bu fiziksel büyüklükle buluşturabilir. Fakat bu sorunun cevabı, bir koordinat düzlemi ölçeğinde veya katılaştırılan meydan kavrayışında değil, akıp giden gündelik yaşantıda, kentin müşterek pratiklerinde ve eşiklerinde, Bakırköy’ün sahip olduğu atmosferik yapısında ve yüzlerce yıldır var olagelen, Makrihori’den Bakırköylülüğe birikerek tortulaşan yaşantı aralığında aranmalıdır. Sorulması ve sorgulanması gereken elzem soru, Meydan, Bakırköy’ün neresindedir? olmalıdır. Bu soru, ‘meydan’ kavrayışını, kent(sellik), gündelik yaşantı, eşikler, müşterekleşme pratikleri ve Bakırköy’ün sosyal kesiti bağlamında irdeleme amacı taşımaktadır.