Çalışanların Örgütsel Sosyalizasyon ve Kariyer Çapalarına Yönelik Algılamaları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi ve Banka Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma


Çerik Ş., Bozkurt S.

Erciyes Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.35, pp.77-97, 2010 (Peer-Reviewed Journal)