TÜRKÇE ÖĞRENEN A1 DÜZEYİ ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA SINAVLARINDAKİ KELİME KULLANIMI


Harmankaya M. Ö.

ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 6 - 08 December 2019, pp.147

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.147
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kelime seçimi ve kullanımı, anlama ve anlatma becerilerinin kullanımında son derece önemlidir. Kelime bilgisi anlama becerisinde önemli bir yer tuttuğu gibi zihinde var olan anlamın çeşitli biçimlerde aktarılmasında da en önemli unsurlardan biridir. Tema ve etkinlikler yoluyla öğrenilen kelimeler, konuşma ve yazma becerisinin işe koşulması ile kullanıma dökülür. Dil öğrenme sürecinde gerçekleşen yazma etkinliklerinde öğrenciler, sahip oldukları kelimelerin tamamını kullanmaktan ziyade öğrendiği kelimelerden konuya uygun olanlarını seçer. Bu bakımdan kelime seçiminin bilinçli bir tercih olduğu ifade edilebilir. Bu çalışmada, Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin A1 kuru sonunda yapılan yazma sınavındaki kelime tercihlerini belirlemek amaçlanmıştır. Bu doğrultuda çalışmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Çalışmanın inceleme nesnelerini, Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti A1 kitabı ve A1 kuru sonunda öğrencilere uygulanan yazma sınavı oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri doküman incelemesi yoluyla toplanarak elde edilen veriler içerik analizi ile değerlendirilmiştir.