Büyük Dünya Endeksleri ve Makroekonomik Göstergeler Kullanılarak BIST-100 Endeksinin Yönünün Makine Öğrenmesi Yöntemleri ile Sınıflandırılması


AKOĞUL S. , FİLİZ E. , KARABOĞA H. A. , ÖZ E.

XVIII. Uluslararası Ekonometri YöneylemAraştırması ve İstatistik Sempozyumu, 5 - 07 Ekim 2017