Makine-Teçhizat Seçim Probleminde Bulanık Karar Verme Süreci


KAYA İ., kılınç s., çevikcan e.

Mühendis ve Makina Dergisi (IV. Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi Bildiriler Kitabından Alınmıştır), vol.49, no.576, pp.8-14, 2008 (Peer-Reviewed Journal)