Askıdaki Kohezyonlu Katı Madde Özelliklerinin Akustik Yöntemlerle Ölçülmesi