SENTEZLENMİŞ DÜŞÜNSEL İMGELERİN BİR DANS KOREOGRAFİSİNE DÖNÜŞÜMÜ: “ÜÇ” DANS PROJESİ


Demirel Temel S. , Temel T.

E-Journal of New World Sciences Academy, vol.9, no.3, pp.120-125, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 3
  • Publication Date: 2014
  • Doi Number: 10.12739/nwsa.2014.9.3.d0153
  • Title of Journal : E-Journal of New World Sciences Academy
  • Page Numbers: pp.120-125

Abstract

The dance project “Three” which is the subject of this article, reveals both physical and intellectual reflections of the personal experiences, observations and ideas of Sernaz Demirel Temel-the choreographer of this performance, collected within the scope of human relations and behavior. Dance Project “Three”, involves a synthesis of the conclusions drawn from the International Human Rights Declaration, the documentary of Peter Jackson “Zeitgeist” and the book “A New World” by German author Eckhart Tolle. “Three” has been developed by transforming the ideas attained starting out from all these various sources and inputs, into an artistic work by means of a dance project. Consequently even though each performance has a choreography that consists of formerly prepared movements and flows, with the impact of the dancers and the spectators who represent the human factor of the work, a new performance always differentiates from both the preceding and the following ones. Art is a phenomenon, at all times making people stop and think, question and seek for the better and the truest of all.

Makalenin konusunu oluşturan “Üç” isimli dans projesi; performansın koreografı olan Sernaz Demirel Temel’in insan ilişkileri ve davranışları kapsamındaki kişisel deneyimlerinin, gözlemlerinin ve fikirlerinin hem fiziksel hem de entelektüel yansımalarını ortaya koymaktadır. “Üç” dans projesi, Uluslararası İnsan Hakları Beyannamesi, Peter Jackson’un yönetmenliğini yaptığı “Zeitgeist” belgesel filmi ve Alman yazar Eckhart Tolle’ün “Yeni Dünya” adlı kitabından çıkarılan sonuçların sentezini içerir. “Üç”, tüm bu kaynak ve verilerden yola çıkılarak ulaşılan fikirlerin bir dans projesiaracılığı ile bir sanatsal yapıta dönüştürülmesinden ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak, her bir performans; önceden hazırlanmış hareketlerden ve akıştan oluşan bir koreografiye sahip olsa da, işin insan faktörünü temsil eden dansçı ve izleyici unsurlarının da etkisiyle, her zaman hem bir öncekinden hem de bir sonrakinden farklılaşmaktadır. Sanat, her zaman insanları durup düşünmeye, sorgulamaya, daha iyisinin, daha doğrusunun ne olabileceğini araştırmaya sevk eden bir olgudur.