VIRTUAL REALITY APPLICATIONS ON DENTISTRY


Creative Commons License

Özlü Uçan G., Uçan B.

in: Health in Folkloric Culture, Prof. Dr. Ömür Ceylan, Editor, Motif Yayınları, İstanbul, pp.607-615, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Motif Yayınları
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.607-615
  • Editors: Prof. Dr. Ömür Ceylan, Editor
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Virtual reality provides a new reality experience to the user, basically. In this sense,

the user can move in the physical environment through the virtual reality glass on a three-

dimensional virtual universe. Virtual reality and similar technologies offer the user a world

where the boundaries of physical and virtual reality are blurred. Virtual reality technologies

have gained widespread use with the development of computer-based methods and

systems. Virtual reality technologies, which are used in the fields of engineering, design

and education, have gained a position that is also used in the fields of health. This study is

a compilation of studies on the application of virtual reality technologies as a computer-

assisted method in dentistry. As a research method, literature review and content analysis

were used. Within the scope of the literature review, virtual reality in the field and place-

based studies in dentistry and dentistry education are examined.


Sanal gerçeklik, kullanıcılara yeni bir gerçeklik deneyimi yaşatmak gibi bir temel

yaklaşım içermektedir. Bu bağlamda kullanıcı sanal gerçeklik gözlüğü vasıtasıyla bulun-

duğu fiziksel ortamda hareket edebilirken kendisini üç boyutlu bir sanal evrende bulabil-

mektedir. Sanal gerçeklik ve benzeri teknolojiler, kullanıcıya fiziksel ve sanal gerçekliğe

dair sınırların belirsizleştiği bir dünyayı sunmaktadır. Sanal gerçeklik teknolojileri, bilgi-

sayar tabanlı yöntem ve sistemlerin gelişmesiyle birlikte yaygın bir kullanım alanı edin-

miştir. Mühendislik, tasarım ve eğitim alanlarında faydalanılan sanal gerçeklik teknolo-

jileri, sağlık alanlarında da yararlanılan bir konum edinmiştir. Bu çalışma sanal gerçeklik

teknolojilerinin diş hekimliğinde bilgisayar destekli bir yöntem olarak uygulanmasına

yönelik çalışmaların bir derlemesidir. Araştırma yöntemi olarak literatür taraması ve içe-

rik analizinden yararlanılmıştır. Literatür taraması kapsamında alandaki sanal gerçeklik

ile diş hekimliği ve diş hekimliği eğitimindeki yeri temelli araştırmalar incelenmiştir.

Sanal gerçeklik teknolojisinin diş hekimliğindeki güncel ve gelecekteki uygulamaları

noktasında mevcut araştırmalar üzerinden değerlendirmelerde bulunulmuştur.