Melek Yatırım Ağları İçin Sürdürülebilirlik Stratejileri


GÜROL Y. D. , ENER C. A.

26. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 10 Mayıs 2018