Ortaöğretim Öğrencilerine Yönelik Özel Ders Eğilim Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


Creative Commons License

TURKAN A., ÇELİKÖZ N.

Journal of International Scientific Researches, pp.398-410, 2018