KOBİ’ lerde Bilgi Yönetimi Süreci ve Araçları: Literatür Değerlendirmesi ve Bir Araştırma


Kalkan V. D., KESKİN H.

BİLİG: TÜRK DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2005 (Peer-Reviewed Journal)