ZORUNLU VATANDAŞLIK DAVRANIŞI İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİDE BAŞARMA İHTİYACININ ROLÜNÜN KURAMSAL VE KAVRAMSAL AÇIDAN İNCELENMESİ


Telli Danışmaz A., Bozkurt S., Bal Y.

The Journal of Social Sciences, no.37, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Örgütsel vatandaşlık davranışının karanlık yüzü olarak tanımlanan ve

madalyonun diğer yüzü olarak somutlaştırılan zorunlu vatandaşlık davranışı,

günümüzde örgütsel davranış alanında yapılan çalışmaların odak noktası haline

gelen kavramlardan biridir. Literatürde örgütsel vatandaşlık davranışı ve örgütsel

bağlılık ilişkisini ele alan pek çok araştırma olmasına karşın, zorunlu vatandaşlık

davranışı ve örgütsel bağlılık ilişkisini inceleyen araştırmaların sayıca az olması

dikkat çekicidir. Bu noktadan hareketle çalışmanın temel amacı, zorunlu

vatandaşlık davranışı ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin incelenmesi ve bu

ilişkide başarma ihtiyacının rolüne ilişkin genel bir çerçeve sunulmasıdır.