On DSM and School Counselors' Use of DSM


Creative Commons License

Bırni G.

VIII. International TURKCESS Congress on Education and Social Sciences, Hatay, Turkey, 20 - 23 July 2022, pp.95-100

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Hatay
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.95-100
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Modern Psikiyatri ve Psikoloji bilimi göreceli yeni olsa da “delilik” ve ruhsal bozukluklar insan tarihi kadar eskidir. Tıp tarihi süresince ruhsal bozuklukların sınıflandırılması bir ihtiyaç olarak görülmüştür. Geçtiğimiz 2000 yıl boyunca ruhsal bozuklukların sınıflandırma çalışmaları yapılmıştır. DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders/ Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı) Amerikan Psikiyatri Derneği tarafından, Amerika’da yürütülen Psikiyatri çalışmalarında ruhsal bozuklukların sınıflandırılması ve tanılamada birliğin sağlanabilmesi amacıyla oluşturulmuştur. DSM, psikiyatristler haricinde diğer uzmanlık gruplarında ve toplumda da ses getirmektedir. İlgili uzman gruplarından biri de okul psikolojik danışmanlarıdır. Okul psikolojik danışmanları okullarda profesyonel bir yardım hizmeti olan psikolojik danışma ve rehberlik çalışmalarını yürütürken değerlendirme, müdahale, danışmanlık ve refere hizmetlerini gerçekleştirirler. Psikolojik danışmanlık konusunda müdahalede bulunabildikleri gibi, patoloji bulunduğunda öğrenciyi psikiyatriste refere ederler ve veliler için destek ve izleme çalışmasını sürdürürler. Erken yaşlarda oluşan ruhsal bozukluklar ve özel ihtiyaçların erken fark edilmesi için de okul psikolojik danışmanın DSM ve psikopatoloji bilgisine hakim olması oldukça önemlidir. Öğrencileri bütüncül şekilde gelişimlerinde destekleyebilmek için öğretmenler, yöneticiler ve diğer okul çalışanları da yeterli seviyede bilgi sahibi olmalıdırlar; fakat psikopatoloji üzerine eğitimden geçmemektedirler. Bu hususta okul psikolojik danışmanlarına müşavirlik görevi düşmektedir: Psikopatoloji ve DSM hakkındaki bilgileri diğer okul çalışanları ile paylaşılmalı, böylece okul çalışanları ve okul dışı ruh sağlığı uzmanları arasında bir iletişim sağlanmalıdır. Okullarda psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için, psikolojik danışmanlık eğitiminde psikopatoloji üzerine verilen derslerin önemi ortaya çıkmaktadır. Psikopatoloji derslerinde, DSM’i meslek hayatlarında nasıl etkili bir şekilde kullanabileceklerine yer verilmelidir.